Nieuwsflits Centrale Aanmelding

In de afgelopen weken hebben er twee informatiebijeenkomsten namens de SO-scholen, voor kinderen in de leeftijd 4-12 jaar, plaatsgevonden. Bedoeld om medewerkers van scholen, PPO Rotterdam, zorginstellingen en andere samenwerkingsverbanden te informeren over hun specifieke werkwijze en expertise. Op donderdag 12 mei hebben de ZML-scholen zichzelf gepresenteerd en op 19 mei hebben de cluster 4 SO-scholen hetzelfde gedaan.

Voor beide bijeenkomsten waren meer dan 100 aanmeldingen. De start was het bespreken van de algemeen geldende leervoorwaarden, m.a.w. wat moet een kind ongeveer kunnen voordat zij kunnen starten op een ZML of cluster 4 school? Daarna zijn de deelnemers in vogelvlucht langs alle scholen gepraat, over hun doelgroep, expertise en hun onderwijsaanbod. Terugkijkend op twee geslaagde bijeenkomsten kan er gesproken worden van leerzame voorlichting en kennisdeling. Daarnaast hebben zorginstellingen meer zicht op leervoorwaarden, werd er gesproken over een mogelijke presentatie vanuit de verschillende zorginstellingen en werd er opgeroepen tot het onderzoeken van verdergaande samenwerking tussen onderwijs en zorg.

Voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO3 & VSO4) wordt onderzocht of een soortgelijke informatiebijeenkomst mogelijk is aan het begin van schooljaar ‘22/’23.

Pagina delen: