Nieuws uit de Wijk Hillegersberg-Schiebroek (HIS)

In het Ondersteuningsplan 2020-2024 Rotterdam doet het! samen naar
inclusiever onderwijs kunnen de scholen in de wijk vanuit het schoolbudget
middelen bundelen om gezamenlijke activiteiten te ondernemen in het kader
van het dekkend netwerk en het kunnen plaatsen van zo veel mogelijk
leerlingen binnen de wijk. In de regel zal de coördinatie hiervan bij de
wijkcontactpersoon liggen, tenzij anders afgesproken. Alle scholen die willen
bijdragen vragen hier via Kindkans budget voor aan. Meer informatie
hierover vind je hier.

Ter inspiratie vind je hier ‘good practice’ voorbeelden van gezamenlijke
wijkaanvragen vanuit het schoolbudget (klik hier).

Pagina delen: