Nieuwe voorzitter van de Algemene Vergadering van PPO Rotterdam

Op 6 juni 2019 is Annelies van Dijk (Stichting PCOHS) verkozen tot nieuwe voorzitter van de Algemene Vergadering van PPO Rotterdam. Zij neemt het stokje over van Huub van Blijswijk (BOOR) die vanaf de start van PPO de rol van voorzitter heeft vervuld. Na een interne shuffeling van taken binnen BOOR had Huub van Blijswijk niet langer meer het primair onderwijs in portefeuille. Hij had graag de rol van voorzitter willen blijven vervullen, maar dit paste niet binnen de statuten van PPO. Dit was voor hem aanleiding om het voorzitterschap van de Algemene Vergadering neer te leggen. Renata Voss zal vanuit BOOR toetreden tot de Algemene Vergadering van PPO Rotterdam. We bedanken Huub van Blijswijk voor zijn inzet en betrokkenheid bij het samenwerkingsverband de afgelopen jaren en wensen Annelies van Dijk heel veel succes in haar rol als voorzitter!

Pagina delen: