Mogelijkheid TLV voor gehele schoolloopbaan

PPO Rotterdam zet in op een actief terugplaatsingsbeleid. Daarnaast willen we tevens onnodige administratieve handelingen zo veel mogelijk voorkomen. Zowel voor de scholen als voor ons. Daarom krijgen alle kinderen in principe een TLV voor hun gehele schoolloopbaan. Uitzondering zijn de kleuters in het S(B)O. De richtlijnen ‘gezond verstand’ en ‘maatwerk’ staan hierbij centraal. Heb je vragen over deze aanpassing neem dan contact op PPO Rotterdam: info@pporotterdam.nl.

Pagina delen: