Mogelijkheid om mee te doen met een pilot Verticale Groep!

Vanaf maart ’19 zoeken wij een aantal PO scholen die kosteloos willen deelnemen aan de pilot Verticale Groep.

De pilot wordt mogelijk gemaakt door subsidie van CityLab, gemeente Rotterdam. Garage2020 is betrokken bij de ontwikkeling, vormgeving en uitvoering van de Verticale Groep. De Verticale Groep is geen antipestprogramma, maar zien wij als simpele oplossing om een complex probleem te voorkomen, de weerbaarheid van kinderen te versterken en de veiligheid in de school te vergroten.

“Gelijkwaardigheid door natuurlijke verschillen”
Het idee van de Verticale Groep is, om een extra groep toe te voegen aan het onderwijs. Elk kind van groep 3 tot en met 8 krijgt naast de gebruikelijke horizontale groep op school, ook een plek in zijn eigen Verticale Groep. Deze groep bestaat uit kinderen van verschillende leeftijden en is dus heterogeen samengesteld. Hierdoor ontstaat er een natuurlijke hiërarchie in de groep en voelen kinderen niet meer de noodzaak om zich te onderscheiden van anderen in de groep.

Tijdens de pilot Verticale Groep komt de groep gedurende een afgebakende periode tussen de vier tot zes momenten bij elkaar om samen leuke en laagdrempelige activiteiten te ondernemen. Denk hierbij aan sport, spel, of creatieve activiteiten, die de groep en het individu versterken ( sociale vaardigheden, weerbaarheid, veerkracht vergroten en relativeren).
Wij streven er naar om tussen week 8 – 10 kennis te maken met de deelnemende scholen, tussen week 12 t/m 22 Verticale Groepsbijeenkomsten te plannen en in week 23 te evalueren.

Nieuwsgierig geworden?
Kijk voor meer informatie over de Verticale Groep op de website.

Neem contact op met Naomi Ratzon 06-40166568 / naomiratzon@enver.nl
Voorwaarden: Scholen die op dit moment actief deelnemen aan pestprogramma’s die vallen onder de wijkprogrammeringswijken en/of binnen de experimenteerwijken voor het onderzoek ZonMw zijn helaas uitgesloten.

Pagina delen: