Koppeling ParnasSys-Kindkans gewijzigd

De koppeling tussen ParnasSys en Kindkans is per 1 januari gewijzigd en werkt nu via de OSO SWV-standaard. De handleiding Hulpvraag indienen op onze website, geeft aan hoe hulpvragen nu via ParnasSys kunnen worden ingediend. Het meesturen van bijlagen is eenvoudiger geworden.

Om verwarring met de oude koppeling, via Begeleiding > Kindkans, te voorkomen is deze inmiddels uitgeschakeld. Dit heeft een tijdelijk nadeel, hulpvragen die nog via de oude koppeling zijn ingediend kunnen in ParnasSys niet meer gevolgd worden. Door in te loggen in Kindkans zelf zijn ze wel zichtbaar.

Je kunt in deze overgangsfase geen bijlagen nasturen bij een eerder verzonden hulpvraag, als de hulpvraag bij de oude koppeling incompleet was aangeleverd. Dat zal een tijdelijk probleem zijn, mocht dat bij een oudere hulpvraag nog nodig zijn, dan kun je de bijlagen aanvullen in Kindkans zelf.

In ParnasSys is bij de nieuwe koppeling via Begeleiding > Kindkans (OSO) te zien welke hulpvragen via de nieuwe koppeling zijn verzonden. Bij deze hulpvragen is toevoegen van bijlagen via ParnasSys wel mogelijk.

 

Pagina delen: