Koffie en kind

Met de bijeenkomsten ‘Koffie en Kind’ faciliteert PPO Rotterdam een ontmoetingsplek met een preventief karakter voor ouders van jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Ouders gaan laagdrempelig in gesprek met specialisten en elkaar. Door middel van diverse thema’s en activiteiten worden verschillende ontwikkelingsfasen en behoeften van jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong toegelicht en wordt ouders wegwijs gemaakt. Koffie en Kind draagt ook bij  aan de samenwerking tussen de bij de jonge kinderen betrokken ketenpartners. Medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Wijkteam, zijn bij de organisatie en de uitvoering betrokken.  

Opzet 

De opzet van Koffie en Kind bestaat uit 3 bijeenkomsten per locatie gedurende een schooljaar. Iedere bijeenkomst wordt gepland op een ochtend en duurt maximaal 2,5 uur. De bijeenkomsten worden gehouden op basisscholen waar de vanuit PPO Rotterdam betrokken medewerkers als schoolcontactpersoon werkzaam zijn.
Iedere bijeenkomst vormt een gelegenheid waarbij de ouderbetrokkenheid met het onderwijs kan worden vergroot; onderzoek heeft aangetoond dat meer betrokkenheid resulteert in minder leerlingen die ‘tussen wal en schip belanden’. School en ouders hebben elkaar hard nodig voor succesvol passend onderwijs (Pameijer, 2013). Zowel het waarneembaar gedrag als het (kritisch) denken en voelen van de kinderen, zijn onderwerpen van observatie en gesprek.   

Met de samenwerking in een informele setting als Koffie en Kind, kunnen PPO Rotterdam, school, wijkteam en CJG elkaar nog beter leren kennen en worden zowel de informatievoorziening naar ouders, de leerkrachtondersteuning (onderwijs) als kindgerichte inzet (vanuit zorg) versterkt.  

Datums:

  • Kindcentrum De Heijberg (11 oktober, 8 november en 29 november 2023)
  • Blijvliet (17 januari, 7 februari en 13 maart 2024)
  • De Margriet (10 april, 15 mei en 5 juni 2024)

Om bekendheid te geven aan ouders met jonge kinderen, binnen en buiten deze scholen, willen we jullie vragen om dit op jullie (voor)scholen te delen én binnen jullie netwerk.

Aanmeldformulier Koffie en Kind: klik hier.

Namens het Gaaf Centraal team:

Thirza F. Kievit-Leter

René Simonse

[Via de tool OnceHub kan eventueel contact worden opgenomen voor een afspraak. https://go.oncehub.com/ThirzaKievit ]

Pagina delen: