Koers VO: Vertraging ZIB en gevolgen voor aanmelding praktijkonderwijs

Bericht van Koers VO:

Beste IB’ers en leerkrachten van groep 8,

Voor de kerstvakantie hebben we onderstaande mail verstuurd. Intussen weten we dat de lockdown langer gaat duren. Dat kan betekenen dat de gestelde deadline van 29 januari niet voor iedereen haalbaar is. De onderzoeksbureaus hebben in totaal nog 40 leerlingen in de planning bij wie nog een IQ-onderzoek afgenomen moet worden. In totaal waren er ongeveer 1800 leerlingen aangemeld voor ZIB.
De onderzoeksbureaus hebben en houden nauw contact met jullie wanneer de laatste leerlingen getest kunnen worden en op welke locatie.

Hierbij laten we de harde deadline van 29 januari los om alle gegevens in OT te hebben staan!

Voor leerlingen en ouders is het natuurlijk fijn dat alles zo snel als mogelijk wordt afgerond.

Voor aanmeldingen op praktijkonderwijs blijven de aanpassingen gelden die in de mail  hieronder benoemd zijn. Als het al helemaal duidelijk is dat het advies echt praktijkonderwijs zal zijn, kun je ervoor kiezen om het schooladvies en OKR op definitief te zetten in OnderwijsTransparant, zodat ouders zich met de unieke code kunnen aanmelden bij een school voor praktijkonderwijs. IQ-gegevens en eventueel nog didactische gegevens kunnen altijd nog via ‘bijlagen en documenten’ aan het OKR worden toegevoegd voor de vo-school.

Voor ouders van leerlingen die wellicht lwoo-ondersteuning nodig hebben, blijft het advies dat zij zich natuurlijk al wel kunnen oriënteren op vmbo-scholen die lwoo aanbieden. De wettelijke deadline om de schooladviezen op te stellen, is 1 maart. Na de voorjaarsvakantie is er nog voldoende tijd om aan te melden op een vo-school. Zie hierover ook het bericht in de OverstapRouteMail.

Pagina delen: