Kleuters op het SBO

PPO Rotterdam zet de eerste stap

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (AV) van PPO Rotterdam hebben de schoolbesturen positief gereageerd op het voorstel om ook kleuters vanaf vier jaar in het SBO toe te laten. Dit is natuurlijk niet van de ene op de andere dag gerealiseerd, maar de eerste stap is gezet.

Stukje geschiedenis:
In het Rotterdamse onderwijsveld bestaat de afspraak dat kleuters niet voor de leeftijd van 5,5 jaar een toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO kunnen krijgen. Deze afspraak komt voort uit een historie waarin er nog andere voorzieningen waren voor kleuters (zoals bijvoorbeeld IOBK’s en onderwijsontheffing op het MKD tot 7 jaar) en de intentieverklaring bij de start van PPO waarin staat dat de expertise van het SBO geïntegreerd zou moeten worden in het (reguliere) onderwijs binnen de wijk. De huidige context is echter een andere:

  • Een aantal (jeugdzorg)voorzieningen voor kleuters is weggevallen of is veranderd qua doelstelling en/of opvangperiode
  • Het aantal kinderen in het SBO neemt weer iets toe, nadat dit aantal sinds 2014 steeds dalende was
  • De kleuterafdelingen op SO cluster 4- en ZML-scholen zitten vol
  • Onder de thuiszitters zien we relatief veel kleuters (ongeveer een kwart van de thuiszitters is jonger dan 5,5 jaar)

Vervolg:
Nu de AV positief heeft gereageerd op het voorstel gaat PPO Rotterdam aan de slag met de concrete uitwerking. We hebben daarbij oog voor de juiste afstemming, coördinatie en werkverdeling. In het SO/SBO directieoverleg van 27 maart a.s. zullen met de betreffende SBO-scholen vervolgacties worden besproken. Voor de SBO-scholen zal het geen verplichting worden om vierjarigen te moeten opnemen. Graag stemmen we met de SBO-directies af welke SBO-scholen ervoor voelen om ook jonge kleuters te gaan toelaten. In het proces hebben we ook aandacht voor terugplaatsingsmogelijkheden van deze groep jonge kinderen.

Tot slot: 
Wij houden jullie graag op de hoogte van deze wijziging. Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen? Twijfel niet en neem contact met ons op.

Pagina delen: