Inzet schoolcontactpersonen schooljaar 2022-2023

De huidige personeelstekorten die overal in Nederland spelen, treffen ook PPO Rotterdam. Voor het schooljaar 2022-2023 heeft PPO dan ook helaas minder schoolcontactpersonen om in te zetten op de scholen.

De OAT’s denken hard na op welke wijze zij de leerlingen en jullie adequaat kunnen blijven ondersteunen, maar door het tekort kan dit wel een verandering in werkwijze en aanwezigheid op de scholen tot gevolg hebben. 

De verdere uitwerking zal in afstemming met jullie besproken worden door de schoolcontactpersoon tijdens de evaluatie- en/of verwachtingengesprekken.

Bij vragen kun je terecht bij je schoolcontactpersoon en/of de regiomanager.

Pagina delen: