Interview met STAP-coaches Thirza en Leanne

Sinds het schooljaar 2020-2021 biedt PPO Rotterdam, voor leerlingen die vanuit een reguliere school voor primair onderwijs overstappen naar een reguliere school voor voortgezet onderwijs, een STAP-coach arrangement aan. Bent u nieuwsgierig naar het STAP-coach arrangement? U kunt in het onderstaande interview meer informatie lezen. 

Thirza Kievit werkt als begeleider van het project GAAF centraal. Eén dag in de week is zij werkzaam als schoolcontactpersoon en houdt zij zich bezig met het AB traject. Leanne Krudde werkt vier dagen als schoolcontactpersoon. Zij is ook AB begeleider en POVO-verbinder.  

Wat is een STAP-coach? 

Leanne: een stap-coach begeleidt een leerling met een specifieke hulpvraag voor het VO. De leerlingen in het stap-coach traject zijn leerlingen die al langer in beeld zijn bij PPO. Een stap-coach zorgt voor een warme overdracht, zodat de leerling een goede start kan maken binnen het VO. Wij brengen in kaart wat er nodig is, kijken of alle betrokkenen aangesloten zijn bij het traject, maken afspraken en zijn procesbewaker. Dat houdt in dat we kijken hoe het gaat met de leerling. 

Wat doet een STAP-coach?  

Thirza: Ik merk dat scholen graag willen weten wat PPO heeft gedaan voor de leerling. Zodat ze niet alles weer hoeven te doorlopen voor de leerling. Daarnaast merk ik dat ook ouders het erg fijn vinden, omdat ze anders weinig contact hebben met de VO-school. Zodra het kind naar de VO-school gaat, laten zij hun kind los. Ouders kunnen dit als moeilijk ervaren. Bij ons kunnen zij zich kwetsbaar opstellen, vragen stellen en aangeven wat werkt voor hun kind. Doordat ouders zich gehoord voelen, zorgt dit voor een mooie overgang van PO naar VO. 

Leanne: Het is een mooi traject waarbij de leerling betrokken is. Er zijn zowel vragenlijsten voor de leerling, leerkracht als voor de ouders. Er wordt dan gekeken naar wat een leerling goed kan, wat vindt de leerling spannend en wat heeft prioriteit zodat de leerling niet vastloopt in het VO. Wij kijken naar wat nodig is in het VO en welke afspraken gemaakt kunnen worden met de VO-school. Ik vind het zelf prettig om ter voorbereiding de website te bekijken van de VO-school. Hierdoor weet ik wat een school kan bieden en kan ik kijken naar wat een leerling nodig heeft. Passen de leerling en de VO-school bij elkaar? Daarna maak je een overstapplan dat helder is voor alle betrokkenen.  

Je bent afgelopen jaar STAP-coach geweest, waarom heb je hiervoor gekozen? 

Thirza: Ik houd mijzelf bezig met de boven schoolse plusklas. Een groep van leerlingen met hoogbegaafdheid van allemaal verschillende scholen. Ik vind het interessant om zowel met het jonge kind te werken als met het oudere kind. Door stap-coach te worden, houd ik mij niet meer alleen bezig met het jonge kind, maar ook met de leerlingen uit groep 8 die richting het VO gaan.  

Leanne: Ik ben jarenlang bovenbouw leerkracht geweest van een stamgroep 6, 7 en 8. Als leerkracht was ik altijd verantwoordelijk voor de overgang naar VO. Daarna ben ik ook werkzaam geweest als ib’er. Het is interessant om de leerling in beeld te krijgen, advies te geven over scholen en te zorgen voor een warme overdracht. Als ib’er heb ik gemerkt dat het OKR niet altijd goed overkwam. Als ik een terugkoppeling vanuit het VO kreeg, merkte ik dat het niet allemaal overeenkwam. Het is belangrijk dat de ‘handleiding’ goed wordt overgedragen. 

Wat heeft het STAP-coach traject voor de leerling opgeleverd? 

Thirza: Ik vind het prettig dat de leerlingen het zelf ook heel interessant vinden. De leerling is namelijk ook zelf aan het woord. Hierdoor kunnen we dieper op onderwerpen ingaan. Kijken wat de vragen van de leerling zijn, waar lopen zij tegen aan? Het eigenaarschap laten we op deze manier bij de leerling. Daarnaast is het voor de leerling prettig om de VO-school te hebben gezien, zodat de leerling weet bij wie zij terecht kunnen.  

Leanne: Het overstapplan wordt in Kindkans geplaatst waardoor alle betrokkenen via een overlegronde toegang hebben tot het plan. Het plan zorgt voor een doorlopende lijn. 

Kan je een voorbeeld geven van een STAP-coach traject? 

Thirza: Door dit traject komen er goede gesprekken naar voren. Naast de school zijn ook de ouders enthousiast over het traject. De VO-school pakt de punten op die waren aangegeven. Daarnaast merken we ook dat leerkrachten zich gehoord en gezien voelen.  

Leanne: Ik vind het vooral fijn om te werken met een zelfgemaakt visual; het is overzichtelijk voor alle partijen en geeft in één oogopslag weer wat er nodig is. De leerling voelt zich daardoor gezien en gehoord, maar is ook gelijk in beeld bij de nieuwe school. Dat scheelt vaak al een hele drempel in deze toch al spannende (over)STAP. 

Stel dat ik op een PO school zou werken, waar kan ik dan terecht voor het aanmelden van leerlingen? 

Leanne: Leerlingen kunnen aangemeld worden via een schoolcontactpersoon. De SCP gaat de aanvraag bespreken en bij twijfel overleggen met de POVO-verbinder in het team of met de stap-coach. Vervolgens wordt de hulpvraag aangemaakt in Kindkans. Vanuit daar wordt gekeken of de hulpvraag doorgezet kan worden. 

Pagina delen: