Inkoop lokale jeugdhulp – bericht Gemeente Rotterdam

Dit bericht is afkomstig van Gemeente Rotterdam:

Inkoop Jeugdhulp 2023
Na een aanbestedingsprocedure zijn de aanbieders die vanaf 1 januari 2023 jeugdhulp gaan leveren aan Rotterdamse jeugdigen definitief gegund.  De contracten worden op basis hiervan gesloten met de gegunde jeugdhulpaanbieders voor de lokale jeugdhulp.  Het inkooptraject voor specialistische jeugdhulp –complexe ondersteuning en jeugdhulp met verblijf wordt regionaal ingekocht. Dit inkooptraject is nog niet helemaal afgerond, het heeft wel dezelfde ingangsdatum.

Wat gaat er veranderen? 

Met de nieuwe contracten wil de gemeente een passend aanbod dicht bij de gezinnen organiseren: thuis, op school en in de wijk. De daghulp die verbonden is met het onderwijs en de licht specialistische jeugdhulp wordt overgeheveld naar lokale inkoop. Zo wordt de Rotterdamse jeugd en hun ouders dichterbij ondersteund. En voorkomen we dat duurdere regionale of zelfs landelijke specialistische Jeugdhulp moet worden ingezet.

Vernieuwingen en wijzigingen vanaf 2023

  • We willen zoveel mogelijk voorkomen dat kinderen (gespecialiseerde) jeugdhulp nodig hebben.  Daarom zetten we extra in op preventie. Dit loopt via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), welzijnsorganisaties en scholen.
  • Voor jongeren met psychosociale problemen wordt GGZ-hulpverlening in de wijk aangeboden. Hierbij werken verschillende disciplines samen om de zorg zo goed mogelijk te organiseren.
  • Door meer capaciteit in te kopen bij kleinere aanbieders verkorten en voorkomen we de wachttijden. Mocht een aanbieder niet direct kunnen starten met de ondersteuning, dan kan een alternatieve vorm worden aangeboden. Dit heet overbruggingszorg.
  • Het verlenen van mantelzorg aan je kind kan erg zwaar zijn. Als ouders of verzorgers overbelast dreigen te raken kan mantelzorgondersteuning worden ingezet zonder dat een andere jeugdhulpindicatie nodig is.
  • Kinderen die langdurige of complexere problematiek hebben kunnen individuele jeugdhulp op school krijgen. Deze hulp is gekoppeld aan de jeugdhulp thuis. Op die manier is er slechts één zorgaanbieder betrokken.
  • We blijven in gesprek met de ouders, professionals en het wijknetwerk over de ondersteuning aan jeugdigen. We meten het effect, leren van elkaar en passen verbeteringen toe.
  • Het plan is dat het regionale zorgbemiddelingsteam zich door ontwikkelt tot een regionaal expertiseteam. Dan kan de specialistische jeugdhulp flexibeler worden ingezet zodat gezinnen in een kwetsbare situatie de juiste hulp op het juiste moment krijgen.

Als gevolg van de veranderingen zijn de opdrachten in aangepaste vorm in de markt gezet ten opzichte van de eerdere opdrachten en er is daarnaast (soms) een wisseling van aanbieders. Om de zorgcontinuïteit te waarborgen is het jaar 2023 een overgangsjaar, waarin lopende trajecten nog mogen doorlopen. Nieuwe instroom verloopt vanaf 1 januari 2023 via de nieuwe contracten.

Nieuwe aanbieders lokale jeugdhulp

Pagina delen: