Hernieuwde Leidraad Ernstige Dyslexie: doorverwijzing van onderwijs naar zorg

Met ingang van 1 januari 2022 zal het nieuwe Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 (PDDB 3.0; NKD, 2021) van kracht zijn. Vanaf dat moment vormt dit nieuwe protocol de leidraad voor diagnostiek en behandeling van Ernstige Dyslexie vanuit de Jeugdwet. En zijn de daarin beschreven criteria voor doorverwijzing, diagnostiek en behandeling in het kader van de Jeugdwet leidend.

In eerdere documentatie werd er gesproken over Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED). ‘Enkelvoudigheid’ is in PDDB 3.0 meer genuanceerd geoperationaliseerd. Daarom wordt er nu gesproken over Ernstige Dyslexie (ED).

Door het nieuwe protocol zijn er in de aanmeldcriteria voor dyslexiezorg twee wijzigingen:

  1. Aanmeldcriterium ernstige achterstand
  2. Meer genuanceerde insteek bij comorbiditeit

Het nieuwe protocol is te vinden op de site van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Klik hier om naar de website te gaan.

Dyslexie Centraal heeft vorige week informatie over de implementatie van het nieuwe protocol aan de schoolbesturen en de leesspecialisten/intern begeleiders verspreid. Deze twee brieven kunt u ook terugvinden op de website van Dyslexie Centraal. Klik hier om naar de website te gaan.

Begin november is de dyslexie pagina op de website van PPO Rotterdam met de juiste en meest actuele informatie en documentatie ingericht. Over deze aanpassingen communiceren wij in november via de externe nieuwsbrief.

Wanneer dit bericht of het nieuwe protocol vragen bij u oproept horen wij dat graag! U kunt mailen naar: poortwachterdyslexie@pporotterdam.nl

Pagina delen: