Herinnering afronding basisbudget wijk en SBO wijk(maatwerk)budget

Herinnering afronding basisbudget wijk en SBO wijk(maatwerk)budget
PPO Rotterdam heeft al heel wat ingevulde evaluatieformulieren en financiële overzichten van het basisbudget wijk en het SBO (wijk) maatwerkbudget voor de zomervakantie 2019-2020 mogen ontvangen. Bedankt daarvoor. Aangezien we nog niet alles van elke wijk hebben ontvangen hierbij een herhaling van het eerdere bericht. Het is belangrijk dat PPO inzicht krijgt in het geld dat terugbetaald wordt vanuit de wijken zodat we weten welk geld de komende periode extra ingezet kan gaan worden.

Afronden oud beleid en start nieuw beleid
Met ingang van het nieuwe schooljaar 2020-2021 is het nieuwe ondersteuningsplan 2020-2024 ingegaan en werken we met het ‘Schoolbudget’ en het ‘budget inclusief onderwijs’. Hiernaast werken we in de wijken met wijkcontactpersonen (WCP) in plaats van met portefeuillehouders wijk.

Het basisbudget wijk en het SBO (wijk) maatwerkbudget van het vorige ondersteuningsplan 2016-2020 moet echter wel nog afgerond worden.

Laatste evaluatie en verantwoording
Sinds schooljaar 2016-2017 hebben de wijken jaarlijks een basisbudget wijk ontvangen en sinds schooljaar 2017-2018 hebben de wijken ook de mogelijkheid gehad een SBO wijkbudget te ontvangen. De uitgaven van deze budgetten moeten voor een laatste keer worden verantwoord en het eventuele resterende bedrag worden terugbetaald. Het terugbetaalde geld wordt in de nieuwe ondersteuningsplan periode ingezet.

Het is bekend dat een aantal wijken nog activiteiten gepland heeft in deze periode die nu niet doorgaan of uitgesteld zijn tot volgend schooljaar vanwege de Corona-maatregelen (uiterlijk besteed in 2020). Uitgestelde activiteiten mogen alvast worden opgenomen in de evaluatie. Het geld voor deze activiteiten hoeft dan niet te worden terugbetaald.

Werkwijze
Om een en ander te stroomlijnen werken we als volgt:
PPO Rotterdam heeft eind schooljaar 2019-2020 per wijk een overzicht van het totaal uitgekeerde basisbudget wijk en SBO(wijk) maatwerkbudget naar de penvoerder en de portefeuillehouder wijk gestuurd. PPO Rotterdam heeft dit gelijktijdig gedaan met de evaluatieformulieren 2019-2020. Als in een wijk meerdere penvoerders zijn ontvingen die allemaal het overzicht. Dit kan het geval zijn als de penvoerder voor het basisbudget niet dezelfde is als de penvoerder van het SBO (wijk)maatwerkbudget. Aan de penvoerders wordt verzocht dit overzicht in te vullen en voor de zomervakantie 2020 te retourneren aan PPO Rotterdam en het eigen bestuurskantoor.

De bestuurskantoren ontvangen een totaaloverzicht met alle uitgekeerde budgetten van de penvoerende scholen van hun bestuur. Aan de bestuurskantoren wordt gevraagd om dit overzicht voor 1 september 2020 compleet in te vullen en terug te sturen aan PPO. Als er geld terugbetaald moet worden, ontvangt PPO dit graag voor 1 oktober 2020. PPO heeft met de betrokken bestuurskantoren contact gehad over deze werkwijze. Voor vragen kun je terecht bij  financien@pporotterdam.nl .

Wie doet wat?
PFH wijk (met ingang van het schooljaar 2020-2021 is dit de wijkcontactpersoon)

Deelt het evaluatieformulier met de wijk. Het gaat om de inhoudelijke en financiële evaluatie van het schooljaar 2019-2020. De penvoerder levert het financiële overzicht aan.

Penvoerders
Levert financiële overzicht voor wijkbudget en/of SBO(wijk) budget voor de periode 2016-2020 (met daarin ook schooljaar 2019-2020) voor de zomervakantie.

Bestuurskantoren     
Bundelen de overzichten van de penvoerders en maken daarmee inzichtelijk hoeveel geld er moet worden terugbetaald voor 1 oktober. De bestuurskantoren zorgen voor terugbetaling.

Pagina delen: