Gezamenlijke taalaanpak Hoogvliet & Pernis

In Hoogvliet en Pernis is 30% van de populatie laaggeletterd. Dat moet en kan anders vonden de scholen​ en samenwerkende partijen. ​Zij hebben de krachten gebundeld met meerdere samenwerkingsverbanden om een leesoffensief te starten.

Van peuterspeelzaal tot het voortgezet (speciaal)onderwijs werken de scholen samen met het CJG, PPO, de gemeente, de bibliotheek en Taaleducatie. Sinds twee jaar komt een afvaardiging van deze partijen samen om doelen te stellen op het gebied van het taal- en leesonderwijs, maar ook om van elkaar te leren door het delen en uitwisselen van goede voorbeelden.

Een belangrijke pijler is om binnen Hoogvliet en Pernis zo preventief mogelijk op te trekken​. Daarom was het van groot belang dat het CJG en KindeRdam aangesloten waren. Zeker gezien de roerige jaren die we hebben doorgemaakt door COVID-19 en de teruglopende aanmeldingen binnen de peuterspeelzalen was het van belang om het jonge kind goed in beeld te houden. Dit omdat de basisscholen merken dat de 4-jarigen op het gebied van mondelinge taalvaardigheid met steeds grote verschillen de school binnenkomen. Hoe eerder wij met elkaar kunnen ondervangen, hoe groter de kans dat wij alle kinderen een sterke basis mee kunnen geven. Zo verwijst het CJG gerichter door wanneer ouders op een bepaald vlak problemen ervaart en benadrukt bij ouders het belang van de peuterspeelzaal en het lidmaatschap van de bibliotheek.

Daarnaast is KindeRdam in samenwerking met Auris op verschillende peuterspeelzalen gestart met een pilot dat een gericht taalaanbod verzorgt aan het jonge kind. Gezien het succes van dit programma, wordt dit aankomend schooljaar uitgebreid naar meerdere scholen in Hoogvliet. Dit om de mondelinge taalvaardigheid van jonge kinderen te versterken.

Verder hebben wij gekeken hoe wij elkaar kunnen versterken op onze specialismes. Zo brengen de scholen de taaleducatie voor (niet-Nederlandstalige) ouders onder de aandacht en stimuleren zij de ouders en kinderen om een gratis lidmaatschap bij de bibliotheek aan te schaffen. Daarnaast werken er steeds meer scholen in Hoogvliet & Pernis samen met de bibliotheek op school en hebben alle basisscholen deelgenomen aan de BiebMonitor om de leesmotivatie en het leesplezier onder de kinderen en leerkrachten in kaart te brengen. ​Ook monitoren we ons taalaanbod met data en inhoudelijke besprekingen per school. Op het VO worden er samen met directie en leerkrachten groepen 8 en coördinatoren data uitgewisseld om beter af te stemmen op inhoud en werkwijze.

Een volgende stap die wij in de samenwerking gaan maken is dat er gezamenlijke scholingsmomenten komen voor de taal- en leesspecialisten van de scholen en de betrokkenen vanuit de samenwerkingspartijen. Op deze manier werken wij aan een grote kennis- en vaardigheidsbasis die zij weer meenemen de scholen en organisaties in. Dit alles met het uiteindelijke doel om de kwaliteit van ons taal- en leesaanbod aan de kinderen nog meer te versterken en ook meer ruchtbaarheid te geven aan de taalaanbodmogelijkheden voor ouders. ​Zo bieden wij de Hoogvliet en Pernis leerlingen een goede basis aan en zorgen we met elkaar voor kwalitatief goed onderwijs. Dit vergroot hun kansen voor de toekomst en voorkomen we uitval. Samen bereiken we meer en versterken we de kwaliteit van het onderwijs door te verbinden en inhoudelijk samen te werken. De PPO-directiebijeenkomsten worden daarin ook effectief en goed ingezet.

We zijn trots op wat we met elkaar tot nu toe hebben neergezet, maar willen dit concept nog verder ontwikkelen. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Geen losse projecten maar cyclisch en in samenhang!

Janneke Westra

Janneke Oudhoorn

Pagina delen: