Geen aanvragen meer op ons algemene e-mailadres

In verband met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) mogen wij geen EED aanmeldingen bij het dyslexieloket meer via ons algemene mailadres poortwachterdyslexie@pporotterdam.nl in behandeling nemen.

PPO Rotterdam is dit schooljaar gestart met de webapplicatie Kindkans. Wanneer een leerling in Rotterdam woont, maar op een basisschool buiten Rotterdam zit, kunt u als intern begeleider de leerling sinds kort digitaal aanmelden door een nieuwe hulpvraag aan te maken in Kindkans.

Heef u nog geen account voor Kindkans? Dan kunt u deze aanvragen via het ticketsysteem van de PPO Rotterdam helpdesk. Belangrijk daarbij is vermelding van de officiële naam, vestigingsplaats en BRIN van de school en het professionele e-mailadres van uzelf.

Pagina delen: