GAAF op Zuid

Vanaf schooljaar 2019-2020 wordt op basisschool de Globetrotter Katendrecht een (tweede) locatie voor het deeltijdarrangement voor begaafde (dubbel-bijzondere) leerlingen gestart. Vanuit een enthousiaste samenwerking met het wijkoverleg Katendrecht – Kop van Zuid gaat PPO Rotterdam ook in Rotterdam Zuid verder werken aan een zo goed mogelijk aanbod voor begaafde leerlingen.

Rotterdam Gaaf is de naam van het actieplan waarmee PPO Rotterdam in de komende jaren inzet op ondersteuning, kennis en kunde met betrekking tot begaafdheid. Gaaf in de zin van geweldig en gaaf in de zin van heel (maken) met elkaar.
PPO Rotterdam biedt ambulante begeleiding door begaafdheidsspecialisten die de school, ouders en leerlingen ondersteunt om (nog beter) aan te sluiten bij de ondersteuningsvragen. Wanneer dit niet voldoende is kan dit  deeltijdarrangement worden ingezet als een interventie. PPO Rotterdam draagt hiermee bij aan het verminderen van handelingsverlegenheid op de eigen school van deze ‘dubbel-bijzondere’ leerlingen.

Met het arrangement zet PPO Rotterdam in op intensieve, gespecialiseerde begeleiding voor begaafde leerlingen met kenmerken van leer- en/of gedragsbelemmeringen. Na een succesvolle pilot in Rotterdam Noord, wordt dit deeltijdarrangement  voor begaafde leerlingen in de komende jaren geleidelijk dekkend gemaakt voor het gehele verzorgingsgebied van PPO Rotterdam.

Pagina delen: