Film OPP

Er komen sinds de aanvang van het huidige schooljaar en de start van de nieuwe route voor de aanvraag van de TLV’s veel vragen van scholen over de ins en outs van een OPP. Het OPP is nodig voor de aanvraag van een TLV, maar ook voor de aanvraag van een arrangement vanuit PPO (bijvoorbeeld ambulante begeleiding, een psychodiagnostisch onderzoek, een maatwerkbudget). De onderwijsinspectie en de Onderwijsgeschillen signaleerden enkele gevallen waarin niet aan deze eis werd voldaan.

Maar wat moet er nou precies in een OPP staan en waarom? In bijgaand filmpje vindt u in een notendop de antwoorden op deze vraag. Vanuit PPO zullen de scholen worden ondersteund door de schoolcontactpersonen bij verdere vragen over de OPP’s.

Pagina delen: