Evaluaties van de wijkplannen en het SBO (wijk)maatwerkbudget

In de periode juni tot en met september 2019 hebben in de wijknetwerken de evaluaties van de wijkplannen en het SBO (wijk)maatwerkbudget plaats gevonden. De grootste resultaten zijn de korte lijntjes en de verbinding tussen het SBO en de andere scholen in de wijk.

Ook het onderwerp ‘dekkend netwerk’ is in de wijknetwerken geëvalueerd. Hiervoor is de volgende definitie gebruikt: over lastig plaatsbare of overplaatsbare leerlingen wordt in de wijk overleg gevoerd, en een oplossing gevonden. Zie ‘Eerste contouren nieuwe Ondersteuningsplan PPO Rotterdam 2020-2024, versie 0.2’.  In de meeste wijknetwerken vindt er al overleg plaats over deze leerlingen, maar de volgende stap is van praten over naar ook daadwerkelijk handelen. In de wijknetwerkbijeenkomsten van het huidige schooljaar zal het onderwerp ‘dekkend netwerk’ dan ook op de agenda’s staan.

Benieuwd naar alle informatie over de evaluatie van de wijkplannen en het SBO (wijk)maatwerkbudget? Dit staat in de factsheet ‘evaluatie wijkplannen en SBO(wijk) maatwerkbudget schooljaar 2018-2019’.  Graag delen met de scholen waar je schoolcontactpersoon bent en/of bespreken tijdens een wijknetwerkbijeenkomst als PFH wijk.

Klik op de afbeelding voor de factsheet.

Pagina delen: