DHH-PO

Kenmerken, aanschaf, abonnement en scholing.

PPO Rotterdam stelt aan alle scholen binnen ons samenwerkingsverband het signaleringsprotocol DHH-PO ter beschikking.  

DHH-PO is een webbased instrument om onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen in beeld te krijgen. DHH-PO voorziet in een database met suggesties voor compacten en verrijken van leerstof.  

  1. Met de QuickScan kan de school een snel beeld krijgen of er wellicht leerlingen zijn die prestaties op begaafd niveau kunnen leveren.  
  1. In de module Signalering overweegt een leerkracht aan de hand van een signaleringslijst of het voor een specifieke leerling zinvol kan zijn om intern diagnostisch onderzoek te doen.  
  1. Aan de hand van verzamelde gegevens kan een leerkracht in de module “Diagnose” vaststellen of de leerling zeer waarschijnlijk tot de groep (hoog)begaafde leerlingen behoort en of er aanpassingen  in het leerstofaanbod en/of de begeleiding van de leerling wenselijk zijn.  
  1. De module Handelingsplan is gericht op de begeleiding van de leerkracht. Per vakgebied kunnen voor vrijwel alle methodes de richtlijnen voor compacten gedownload worden. Voor het verrijken zijn recensies opgenomen van materiaal dat hiervoor in te zetten is. Het protocol biedt ook  handelingssuggesties voor begeleiding op basis van onderwijsbehoeften van de leerling.

Regelen van de aanschaf:  
Scholen die DHH-PO nog niet gebruiken kunnen de aanschaf kosteloos regelen via een mail naar: dhh-ppo@vangorcum.nl
Bij de bestelling graag laten vermelden: naam van de school, het brin-nummer en de naam + e-mailadres van de contactpersoon op de school die aanvraagt. Binnen 1 á 2 werkdagen ontvangen scholen vervolgens de inloggegevens. 

Voor scholen die reeds over DHH-PO beschikken worden de abonnementskosten in ieder geval de komende twee jaren vergoed. Hiervoor behoeven de scholen geen actie te ondernemen, dit wordt met de uitgever centraal geregeld.  

Scholing in het gebruik van DHH-PO:

Dit voorjaar vinden er verschillende (online) scholingsmomenten voor zowel beginnende als ervaren gebruikers plaats. Deze gaan als Webinar verzorgd worden door Sylvia Drenth, de ontwikkelaar van het instrument.  

Begaafdheidsspecialisten en/ of IB van de scholen kunnen zich via de schoolcontactpersonen inschrijven voor deze scholingsmomenten. Wanneer deze momenten reeds volgeboekt zijn of niet uitkomen in de agenda kan doormiddel van dit formulier een voorkeur worden opgegeven voor een later scholingsmoment. 

Pagina delen: