Dashboard PPO nu met februaritelling

Op 7 december is het Dashboard PPO weer geactualiseerd. Vanaf 2022 is de februaritelling van de leerlingaantallen leidend in de bekostiging, daarom is deze nu opgenomen. Deze kan niet zonder meer vergeleken worden met de trendlijn leerlingaantallen van de afgelopen schooljaren, omdat deze steeds gebaseerd was op de oktobertelling. De februaritelling valt flink hoger uit. Houd u er dus rekening mee dat daardoor de benchmark ‘aantal TLV’s per 1000 leerlingen’ lager uitkomt. Voor individuele scholen kan dit natuurlijk anders uitpakken.

Zoals elke maand bevat het Dashboard PPO de laatste cijfers m.b.t. aantallen TLV’s, thuiszitters, verwerkte aanmeldingen vergoede dyslexiezorg en de toegekende budgetten tot en met november.

Pagina delen: