Communiqué 20 van het Gezamenlijk Regieteam Corona Kinderopvang, Primair & Voortgezet Onderwijs

Het Gezamenlijk Regieteam bestaat uit een vertegenwoordiging van de gemeente Rotterdam, de schoolbesturen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs en de besturen van de kinderopvang. Het Regieteam komt regelmatig bijeen en brengt communiqués uit over de nodige inzet, de gezamenlijke afspraken en maatregelen.

Heropening buitenschoolse opvang

Vanaf maandag 19 april gaat de buitenschoolse opvang (bso) weer volledig open. Voor de bso gaan dezelfde regels gelden als voor scholen. Dat betekent onder meer dat een groep in quarantaine moet bij een besmetting.

De kinderopvang maakt per bso-locatie een heropeningsplan. In dit plan staan onder andere de RIVM-regels over afstand en hygiëne en regels over buitenspelen in groepjes.

Kinderen van verschillende scholen die op bso’s samenkomen, worden niet gescheiden opgevangen. Dat is niet haalbaar. De besturen van de kinderopvang hebben dit gemeld bij de brancheorganisatie BMK.  Het werken in vaste groepen in het primair onderwijs blijft wel van kracht. Mocht dit tot problemen leiden, dan is de oproep aan elke locatie waar zowel onderwijs als buitenschoolse opvang wordt gegeven: blijf in gesprek met elkaar, stem goed af en probeer samen tot een oplossing te komen. Zoals ook voor het onderwijs geldt, het onmogelijke wordt niet gevraagd, de BSO-organisatie doet wat mogelijk en haalbaar is.

Zelftests voor personeel

Vanaf maandag 19 april krijgt het basis- en voortgezet onderwijs zelftests voor het personeel, Het kabinet wil de zelftests vanaf half mei ook beschikbaar maken voor medewerkers in de kinderopvang. Het kabinet wil dat personeel in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs twee keer per week preventief een zelftest kan doen. Ook medewerkers van een kinderopvang in hetzelfde gebouw als de school komen in aanmerking. Zie voor nadere informatie de brief over zelftesten in het primair onderwijs. Voor medewerkers van kinderopvangcentra buiten scholen, moet vanaf begin mei de zelftest beschikbaar komen. Het kabinet onderzoekt nog of dat ook geregeld kan worden voor de gastouderopvang.

De zelftests worden ook gebruikt om risicogericht te testen bij leerlingen in het voortgezet onderwijs. Minister De Jonge verwacht dat de leveringen van zelftests voor leerlingen en personeel in het hoger onderwijs en het mbo begin mei op gang komen.

Lees hier: Tweede brief zelftesten primair en speciaal onderwijs

Pagina delen: