Andere Intern Begeleider? Vergeet Kindkans niet!

Bij veel scholen zullen de komende tijd Intern Begeleiders vertrekken en anderen beginnen. Denkt u eraan dat de kindkanshelpdesk van PPO dit moet weten om te zorgen dat de juiste mensen toegang hebben tot de dossiers in Kindkans? En denkt u er ook aan bij bestaande dossiers de ‘schoolgegevens’ aan te passen om te voorkomen dat de vertrekkende intern begeleider nog berichten krijgt over de voortgang van hulpvragen? Wat er precies nodig is vindt u in de handleiding kindkans, onder het kopje ‘wat te doen bij een personeelswissel’. Deze vindt u hier.

Pagina delen: