Andere Intern Begeleider? Vergeet Kindkans niet!

Rond de zomer zijn er altijd veel personele wisselingen. Denkt u eraan dat wisselingen qua Intern Begeleider in Kindkans moeten worden voorbereid? De kindkanshelpdesk van PPO moet dit weten om te zorgen dat de juiste mensen toegang hebben tot de dossiers in Kindkans. Daarnaast moet de vertrekkende of nieuwe Intern Begeleider bij bestaande dossiers de ‘schoolgegevens’ aanpassen om te voorkomen dat de vertrekkende intern begeleider nog berichten krijgt over de voortgang van hulpvragen. Wat er precies nodig is vindt u in de handleiding “Hulpvraag indienen”, onder het kopje ‘wat te doen bij een personeelswissel’. Deze vindt u hier.

Pagina delen: