Andere Intern Begeleider? Vergeet Kindkans niet!

Bij veel scholen zullen de komende tijd Intern Begeleiders vertrekken en anderen beginnen. Denkt u eraan dat de kindkanshelpdesk van PPO dit moet weten om te zorgen dat de juiste mensen toegang hebben tot de dossiers in Kindkans? En denkt u er ook aan bij bestaande dossiers de ‘schoolgegevens’ aan te passen om te voorkomen dat de vertrekkende intern begeleider nog berichten krijgt over de voortgang van hulpvragen? Wat er precies nodig is vindt u in de ‘handleiding hulpvraag indienen’, onder het kopje ‘wat te doen bij een personeelswissel’. Deze vindt u hier. Ook andere wijzigingen, zoals een naamswijziging van school of bestuur, adreswijziging, ander bankrekeningnummer e.d. moeten worden verwerkt in Kindkans om de administratieve afstemming tussen PPO en school vlekkeloos te laten verlopen. Bovenstaande link kunt u ook gebruiken om hierover contact op te nemen met de helpdesk.

Pagina delen: