Actualisatie Dashboard PPO

Het Dashboard PPO wordt aan het begin* van elke maand ververst. In de update van november zijn de geactualiseerde leerlingaantallen van 1 februari 2023 verwerkt, waardoor ook de benchmarks van aantal TLV’s per 1000 leerlingen opnieuw berekend konden worden. Het Dashboard PPO toont de realisatie van budgetten, aantallen thuiszitters, TLV’s en aanmeldingen vergoede dyslexiezorg per school, bestuur en wijk. Toegang tot het Dashboard krijgt u via uw bestuur, daarnaast kan uw schoolcontactpersoon het Dashboard laten zien. Vragen en feedback m.b.t. het Dashboard PPO zijn welkom bij Annelies Kingma: a.kingma@pporotterdam.nl.

*De gegevens voor de verversing worden op de eerste maandag van de maand uitgedraaid, het geactualiseerde dashboard wordt vervolgens uiterlijk de woensdag daarna gepubliceerd.

Pagina delen: