Leerrechtpilot

Deze school doet mee aan een leerrechtpilot. Zij bieden een gecombineerd aanbod van zorg en onderwijs aan kinderen en jongeren die (misschien) niet (meer) kunnen toegroeien naar volledig onderwijs. Het kan zijn dat kinderen vanuit een Ontwikkelcentrum (OC) of Kinderdagcentrum (KDC) naar de school komen of een leerkracht vanuit de school gaat naar het OC/KDC.