Aanvraag dyslexiezorg; aandachtspunten

Workshop technisch lezen

IEP/DMT

Op dit moment maken steeds meer scholen gebruik van de IEP-toetsen. Het is wel belangrijk om te weten dat een aanvraag voor vergoede dyslexiezorg alleen gedaan mag worden aan de hand van drie hoofdmeetmomenten (jan/feb en mei/jun) van de Drie-Minuten-Test (DMT; CITO) en Toets Technisch Lezen Woorden (TTL-W; Boom). Klik hier voor een toelichting.

Doublure

Bij een mogelijke verwijzing richting dyslexiezorg is het bij leerlingen die groep 3 doubleren (of gedoubleerd hebben) het advies om altijd alle drie de kaarten van de DMT af te nemen. Ook als geen of maar weinig woorden van kaart 3 goed worden gelezen is dit relevante informatie en aan de leerling kan worden uitgelegd dat het moeilijke woorden zijn, maar dat misschien wel eentje lukt. Alleen bij afname van alle drie de kaarten kan er rekening gehouden worden met de didactische leeftijd en kan de score omgerekend worden.

Alle informatie en benodigde documenten voor een aanvraag voor vergoede dyslexiezorg zijn te vinden op de website van PPO Rotterdam. U kunt ons ook benaderen wanneer u inhoudelijke vragen heeft of twijfelt over wel of niet aanmelden: poortwachterdyslexie@pporotterdam.nl 

Klik hier om naar de pagina van vergoede dyslexiezorg te gaan. 

Pagina delen: