Wijzigingen Dashboard PPO

Het Dashboard PPO is op 5 april weer bijgewerkt. Anders dan voorheen hebben we er nu voor gekozen om SBO- en SO-scholen als aparte “wijk” op te nemen. Hun leerlingaantal, budget, aantal TLV’s en aantal thuiszitters telt dus niet meer mee in de wijk van vestiging, vanwege hun wijkoverstijgende functie.

Ook is er een onvolkomenheid uit het Dashboard gehaald die waarschijnlijk geruisloos aan de meeste gebruikers voorbijgaat, maar sommigen zullen opmerken dat de filtermogelijkheden gewijzgid zijn. Omdat het aantal inwoners per wijk verschilt, kunnen risicofactoren niet over meerdere wijken berekend worden. Dit met uitzondering van heel Rotterdam, waarvoor het gemiddelde al wel berekend is. Daarom moet nu op de pagina’s waar de risicofactoren getoond worden, gekozen worden voor één schoolvestiging of één wijk.
Het Dashboard PPO is gedeeld met alle Rotterdamse schoolbesturen, deze kunnen zorgen voor inloggegevens voor de eigen medewerkers. Voor inhoudelijke vragen over het dashboard kunt u terecht bij Annelies Kingma, a.kingma@pporotterdam.nl

Pagina delen: