We laten ouders meekijken in Kindkans

PPO Rotterdam vindt transparantie belangrijk. Het is daarom voor ouders mogelijk om mee te kijken in het dossier van hun kind in Kindkans. In principe wijken we hier alleen van af als meekijken schadelijk is voor het kind.

De betrokken PPO-collega nodigt ouders uit door het aanmaken van een overlegronde. Ouders krijgen dan inzage en kunnen ook zelf bijlagen toevoegen. Zij hebben daarmee dus ook de mogelijkheid om op een veilige manier zelf extra informatie aan te leveren.

Als u ouders informeert dat u PPO Rotterdam gaat betrekken bij de hulp aan hun kind, kunt u hen ook vertellen dat zij de mogelijkheid krijgen om mee te kijken in Kindkans. Wanneer zij het goed vinden, kunt u hiervoor alvast hun e-mailadres aan ons doorgeven bij de hulpvraag. Als de overlegronde nog niet is aangemaakt, kunnen de ouders of u ook aan de schoolcontactpersoon vragen dit alsnog te doen.

Vanzelfsprekend gaan we ervan uit dat alle informatie die u bij de hulpvraag aanlevert, feitelijk en relevant voor deze hulpvraag is.

Meer informatie over toestemming en de informatieplicht, ouderinstructie (handleiding) Kindkans en de rollen daarin van de scholen en van PPO Rotterdam, vindt u op onze website.

Pagina delen: