Centrale aanmelding en toeleiding

De visie van PPO Rotterdam is om alle Rotterdamse leerlingen een passende onderwijsplek te bieden. Waar het kan, met extra ondersteuning, op (speciale) basisscholen in de eigen wijk, maar soms is er meer nodig en zijn leerlingen (al dan niet tijdelijk) beter op hun plek in het speciaal onderwijs (SO).

Om de toeleiding naar het SO voor ouders, leerlingen en scholen zo makkelijk, duidelijk en zo snel mogelijk te maken hebben de samenwerkingsverbanden PPO Rotterdam, Koers VO, (V)SO-besturen, (V)SO-scholen en de gemeente Rotterdam de handen ineengeslagen.

Per 1 oktober 2021 is er een nieuwe procedure voor aanmelding en toeleiding naar (voortgezet) speciaal onderwijs in de PPO Rotterdam en de Koers VO regio: de centrale aanmelding en toeleiding. Eén centrale voordeur voor aanmelding, toeleiding en plaatsing op het SO, waarbij tegelijkertijd het proces m.b.t. de beoordeling en afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het SO door PPO Rotterdam plaatsvindt.

Let op: vooralsnog geldt de nieuwe procedure (nog) niet voor aanmeldingen voor het speciaal basisonderwijs (SBO) of de Overstaproute (PO-VSO).

Live Feedback
Er is sprake van een lerende invoering. Dit betekent dat alle betrokken partijen de komende periode intensief het traject zullen monitoren en evalueren en dat de werkwijze waar nodig aangepast kan worden. Klik hier om binnen enkele minuten uw ‘Live Feedback’ te geven.