Zorgplicht

Alle basisscholen hebben zorgplicht. De school is verantwoordelijk om iedere leerling, die extra ondersteuning nodig heeft, een passende plek te bieden. 

Kan de school zelf geen passende plek bieden? Dan zoekt de school in overleg met de ouders binnen maximaal 10 weken (incl. vakanties) een passende  plek op een andere school. De schoolcontactpersoon en ouderfunctionaris van PPO Rotterdam kunnen hierbij helpen.

Wanneer zorgplicht?
De school waar ouders hun kind schriftelijk aanmelden krijgt zorgplicht. Verwachten ouders dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, dan geven ze dit meteen aan. Ouders hebben hier een informatieplicht. Zij mogen hun kind bij meerdere scholen aanmelden, maar moeten aangeven welke school hun voorkeur heeft. In dat geval krijgt de school van eerste voorkeur de zorgplicht.

Schoolondersteuningsprofiel
Alle scholen maken een keer in de vier jaar een Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hierin beschrijft een school welke extra ondersteuning zij buiten de basisondersteuning kan bieden. Dit SOP verschilt per school. en kan veranderen door de nascholing van leraren. U kunt per school het SOP bekijken via onze scholenkaart.

Heeft u een vraag over de zorgplicht of bent u het niet eens met een beslissing omtrent het aanmelden, toelaten of verwijderen van uw kind? Neem dan contact op met onze Ombudspersoon.