De rol van PPO Rotterdam voor de basisschooltijd

De start op de basisschool is een grote, spannende stap voor zowel het kind als de ouders. Voor sommige peuters is de overgang van een voorschoolse organisatie naar de basisschool een extra kwetsbaar moment. Vanuit PPO Rotterdam willen we tijdig (vanaf een leeftijd van 3,2 jaar) betrokken worden in het besluitvormingsproces rondom de keuze van een passende school voor deze kwetsbare Rotterdamse peuters. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat deze jonge kinderen zoveel mogelijk direct binnen de juiste onderwijssetting starten. Zo maakt het kind een vliegende start. Het uiteindelijke doel is om thuiszitten te voorkomen.

Door te ondersteunen bij het vinden van de meest passende onderwijsplek, kunnen ouders kiezen voor de school die qua aanbod en klimaat het beste aansluit bij de onderwijsbehoeften van hun kind en het gezinsklimaat. PPO Rotterdam wil hiermee bereiken dat kinderen direct op de juiste onderwijsplek binnenkomen met de eventuele extra zorg en ondersteuning die nodig is.

Aanvullend op de bestaande organisatiestructuur van PPO Rotterdam, is met ingang van schooljaar 2019-2020 in ieder OAT een coördinator Jonge Kind aangesteld. Deze coördinator is voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen het eerste aanspreekpunt wanneer er vragen en/of zorgen zijn over de onderwijstoeleiding van jonge kinderen.

Meer informatie? Neem dan contact op met de coördinator Jong Kind  van het Onderwijs Arrangeer Team (OAT) in uw wijk.