Combinatie tussen zorg en onderwijs

Naast onderwijs hebben kinderen soms ook behoefte aan zorg om tot ontwikkeling te komen. Als onderwijs en zorg samenkomen in één aanpak spreken we van een onderwijszorgarrangement (OZA). De inhoud van een onderwijszorgarrangement kan verschillen per kind en per situatie.

Bij het inrichten van een OZA zijn ouders, PPO Rotterdam, de gemeente, zorgaanbieders en scholen betrokken. Een OZA is meer dan de afstemming tussen onderwijs en zorg. Wat een OZA uniek maakt is dat het gaat om één integraal arrangement vanuit onderwijs en zorg: 1 kind – 1 plan: op school, in vrije tijd en thuis. De hulpvraag en ondersteuningsbehoefte van het kind staat hier centraal. Uitgangspunt is dat de eigen kracht van de leerling en zijn of haar omgeving versterkt wordt. Bij de invulling van een OZA kan de inzet verschillen in de duur, de benodigde expertise en de plaats van uitvoering.