Ouderfunctionaris

De ouderfunctionaris kent de wijk waarin hij of zij werkt goed en weet welke mogelijkheden er bij PPO Rotterdam zijn om kinderen met specifieke onderwijsbehoeften te ondersteunen. De ouderfunctionaris helpt ook graag bij het kiezen van een passende basisschool of biedt ondersteuning bij bijvoorbeeld een lastig gesprek op school. Daarnaast legt hij of zij contact met partnerorganisaties zoals het wijkteam of Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wanneer dat nodig is. Onze ouderfunctionarissen zijn ook altijd bij thuiszitters betrokken.

De ouderfunctionarissen van PPO Rotterdam zijn er niet alleen voor ouders, maar ook voor scholen neutrale gesprekspartners. Zij spelen een belangrijke rol in het vormgeven van educatief partnerschap, de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun kind, op de scholen. Zij richten zich vooral op het blijven voeren van gesprekken met elkaar, zodat het kind op een prettige manier naar school kan (blijven) gaan.

De ouderfunctionaris zorgt voor een prettige communicatie tussen ouders en school. Er komen incidenteel situaties voor waarbij enige begrenzing op zijn plaats is en de ouderfunctionaris is bij uitstek geschikt deze taak op zich te nemen. Hun inzet kan dan te vergelijken zijn met die van ‘mediator’, waarbij het belangrijk is dat zij proberen te de-escaleren en juridiseren te voorkomen.

Tot slot zijn de ouderfunctionarissen ook coördinator jonge kind en zijn zij aandachtsfunctionaris op het gebied van kindermishandeling.

Benieuwd naar wie de ouderfunctionaris is in uw wijk?
Bekijk dit dan via onze medewerkers.