Vertrek IB’er? Niet doorgeven=datalek!

Vertrek IB’er? Niet doorgeven=datalek!

Alle hulpvragen in Kindkans zijn zichtbaar voor de bij ons bekende aan uw school gekoppelde Intern Begeleider(s). We zien helaas veel dat vergeten wordt onderstaande aanwijzingen uit de Kindkanshandleiding “hulpvraag indienen” op te volgen. Dat heeft 2 gevolgen. Ten eerste komt de voortgang van de hulp in gevaar doordat de nieuwe IB’er geen notificaties krijgt van wijzigingen. En, indien de vertrokken IB’er wel bij het bestuur werkzaam blijft en diens e-mail adres dus blijft bestaan, ontstaat daaruit een datalek: de notificaties over al bestaande hulpvragen komen dan gewoon nog aan bij de voormalige IB’er, die dan niet meer betrokken is bij de leerlingen. We vragen dus graag uw aandacht voor onderstaande!

‘Wat te doen bij een personeelswissel?
De IB’er die een hulpvraag heeft ingediend ontvangt e-mailnotificaties van Kindkans wanneer de status van een hulpvraag wijzigt. Wanneer een IB’er vervangen wordt is er dus actie nodig om te zorgen dat de e-mailnotificaties naar de juiste persoon gaan. Daarnaast is het natuurlijk de bedoeling dat de juiste IB’er de aanvragen kan inzien en nieuwe aanvragen kan verzenden.

1. Informeer PPO, liefst vooraf, over welke IB’er, per wanneer, op uw school werkzaam is cq vertrekt (ook bij langdurige afwezigheid). U kunt hiervoor een wijzigingsverzoek indienen bij ons ticketsysteem. Noemt u daarin voornaam, achternaam en e-mailadres van de vertrekkend IB’er, en de datum waarop deze vertrekt (en indien deze op een andere school binnen het samenwerkingsverband gaat werken ook de naam en locatie van de nieuwe school); voornaam, achternaam en e-mailadres van de nieuwe IB’er, en de datum waarop deze start; de naam en locatie van de betreffende school.
Let op: wij kunnen alleen wijzigingsverzoeken in behandeling nemen als deze afkomstig zijn van het bij ons bekende emailadres van de contactpersoon op uw school. In andere gevallen zullen wij eerst uw identiteit moeten verifiëren.

2. Log in in Kindkans en kijk welke hulpvragen nog openstaan (dwz niet zijn afgerond). Bij al deze hulpvragen wijzigt u op het tabblad ‘schoolgegevens’, de velden Aanvrager, contactpersoon en e-mailadres: u zorgt dat hier de gegevens van de nieuwe IB’er staan. Zodra dit gebeurd is, gaan evt email-notificaties naar de nieuwe IB’er.’

 

Pagina delen: