Verbetering: aanvragen van toelaatbaarheidsverklaringen

Vanaf het begin van dit nieuwe schooljaar heeft PPO de route voor het aanvragen van toelaatbaarheidsverklaringen verbeterd.

Is er iets veranderd in de kaders?
Nee, zeker niet. De kaders voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring zijn nog steeds dezelfde.

Waarom is deze verbetering noodzakelijk?
Bij de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring wordt er altijd door alle partijen (PPO, scholen en ouders) maximaal samengewerkt om een voor het kind passende onderwijsplek te vinden. Bij de Onderwijsgeschillen werd duidelijk dat we hierbij de wettelijke richtlijnen onvoldoende volgden. Dit werd nog eens bevestigd door de Onderwijsinspectie, die PPO afgelopen jaar bezocht.

Waar gaat het om?

  1. Het wettelijk verplichte OPP. Soms is er geen OPP voorhanden, vaker echter is er wel een OPP, maar wordt er niet voldaan aan de twee wettelijke eisen: een uitstroomperspectief en belemmerende en bevorderende factoren. Ook dient het handelingsdeel te zijn ondertekend door ouders.
  2. De deskundigenadviezen. PPO moet zich bij het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring laten adviseren door twee deskundigen: de eerste (orthopedagoog of psycholoog) mag betrokken zijn (bijvoorbeeld de schoolcontactpersoon), de tweede moet echter volledig onafhankelijk zijn en het dossier op basis van de aangeleverde stukken beoordelen.

Wat betekent dat voor de scholen?
Er is niets nieuws onder de zon, maar u zult merken dat er op een aantal punten nauwkeuriger zal worden gekeken naar het aangeleverde dossier:

Zonder OPP kan er geen toelaatbaarheidsverklaring worden afgegeven. De eerste maanden zullen we flexibel omgaan met de wettelijke eisen voor de inhoud (uitstroomperspectief en belemmerende en bevorderende factoren). Vanaf januari 2020 moet ook aan de inhoudelijke eisen zijn voldaan.

Het voorleggen van het dossier aan de beide deskundigen kan ertoe leiden dat er vragen om aanvullingen op het dossier komen.

Net als voorheen is de wettelijke verwerkingstermijn van een TLV 6 weken (met in uiterste gevallen een uitloop van 4 weken). Het is belangrijk om bij een verwijzing rekening te houden met deze termijn, hoewel we bij PPO altijd streven naar een snellere verwerking.

Waar kan ik informatie vinden over de TLV route?
Op de website van PPO vindt u het draaiboek TLV met daarin alle informatie up to date. Dit document moet vooralsnog worden beschouwd als een werkdocument: op basis van voortschrijdend inzicht zal het worden aangepast de komende periode. De datum van de versie wordt vermeld.

Hierin (maar ook apart) vindt u de checklist tweede deskundigen. Hierin staan alle wettelijke en inhoudelijke criteria waarop het dossier en de onderbouwing zullen worden beoordeeld. Deze checklist is gebaseerd op de wet en op de jurisprudentie vanuit de Onderwijsgeschillen.

Uiteindelijk zal deze aanpassing leiden tot een belangrijke kwaliteitsslag, zowel voor PPO als voor de scholen. Onze kinderen verdienen dit!

Pagina delen: