Update Dashboard PPO

Op 7 december is het Dashboard PPO weer voorzien van de nieuwste cijfers. Vorige maand waren de toegekende budgetten verwerkt tot en met het einde van dit kalenderjaar, vanaf nu is het dashboard weer volledig. Van alle budgetten die tot en met november 2021 zijn toegekend is dus ook het deel dat in 2022 betaald zal worden al opgenomen. Daarmee is zichtbaar wat de daadwerkelijk nog bestaande ruimte is.

Naast de budgetten bevat het Dashboard de toegekende TLV’s en aanmeldingen vergoede dyslexiezorg t/m 5 december en het aantal thuiszitters op 6 december.

Voor vragen over het dashboard kunt u terecht bij Annelies Kingma, a.kingma@pporotterdam.nl

 

Pagina delen: