Uitstel richtlijnen ondersteuningsbudget

Zoals eerder naar de scholen binnen PPO was aangekondigd zouden er vanaf 1 juni nieuwe richtlijnen voor het aanvragen van het ondersteuningsbudget worden gecommuniceerd.

De criteria zijn getoetst bij de schoolbesturen en zij hebben nieuwe input geleverd. Deze input, en de feedback die we terug hebben gekregen van onze eigen collega’s, moet verwerkt worden om te komen tot een gedragen plan. De deadline van 1 juni gaat hierdoor niet gehaald worden. We streven ernaar binnen 3 weken meer duidelijkheid te bieden.

De middelen zijn aanzienlijk lager dan de afgelopen jaren. Dit komt door o.a. het succesvol afbouwen van de reserves binnen de huidige ondersteuningsplanperiode. Alle middelen zijn naar de scholen gegaan via ONZE aanpak, inclusieve scholen en het schoolbudget. Voor komend schooljaar is er zo’n 5 ton beschikbaar voor het schoolbudget, daar waar dit de afgelopen schooljaren ruim 2 miljoen was. Het is dan ook een uitdaging om hier een goede invulling aan te geven.

Voor eventuele vragen over dit bericht kunnen de schooldirecteuren of intern begeleiders terecht bij de schoolcontactpersoon van PPO.

Pagina delen: