Uitkomsten SBO kleuter-enquête 2021

September/oktober 2021 is de enquête uitgezet onder alle 13 SBO-scholen. In de enquête wordt vooral teruggeblikt op schooljaar 2020-2021. Enkele vragen hebben betrekking op het huidige schooljaar. Net als vorig schooljaar hebben we een respons van 100%. Hierdoor is een goed beeld verkregen van de SBO-kleutergroepen in Rotterdam. Klik hier voor alle uitkomsten van de enquête. 

Pagina delen: