Schoolbudget successen – Inzet op leerling niveau ter voorkoming uitstroom SO

Het schoolbudget in de praktijk

Het schoolbudget, het was even wennen, maar inmiddels hebben steeds meer scholen de weg naar dit budget gevonden. Het budget kan op meerdere manieren ingezet worden voor een groep, de wijk of een individuele leerling, ter voorkoming van uitstroom richting een andere vorm van onderwijs. Er gebeuren mooie dingen met het budget en om dit te delen en wellicht wat inspiratie te geven zal er iedere nieuwsbrief een succes gedeeld worden. Wil je zelf ook een succes delen, dat kan! Geef dit door aan je schoolcontactpersoon, deze zorgt dat het bij de makers van de nieuwsbrief terecht komt!

Inzet op leerling niveau ter voorkoming uitstroom SO

Het gaat om een aanvraag individueel schoolbudget voor een leerling waarbij sprake is van een complexe vorm van autisme.

Er is een gedragsspecialist ingehuurd voor 15 uur verspreid over 20 weken die zich richt op m.n. het ondersteunen van deze leerling bij het inzicht krijgen van reacties van anderen en op wenselijk gedrag, inzicht in oorzaak-gevolg, onder woorden brengen van gevoelens en opkomen voor jezelf. Verder wordt deze gedragsspecialist ook teambreed ingezet om te adviseren over het omgaan met deze leerling en mogelijk toekomstige leerlingen die dezelfde aanpak nodig hebben.

Daarnaast ondersteunt een onderwijsassistent deze leerling in de groep naast nog een aantal andere leerlingen in andere groepen.  De onderwijsassistent richt zich op het ondersteunen van de leerling bij praktische zaken in de klas waarbij specifieke vaardigheden nodig zijn zoals b.v. het starten/ opruimen bij een taak, inslijpen van vaste routines, ondersteuning bij taakaanpak en planning, enz.

Met de inzet van dit schoolbudget wordt uitstroom richting SO cluster 4 voorkomen.

Pagina delen: