Schoolbudget

De afronding van het schooljaar is in volle gang en daarnaast wordt alweer nagedacht over het nieuwe schooljaar.

De schoolcontactpersoon was al een belangrijke partner bij het goedkeuren van de schoolbudgetten, maar vanaf het komende schooljaar gaan zij de schoolbudgetten tot 10.000 euro ook in Kindkans goedkeuren. De extra stap in Kindkans van de regiomanager (RM) verdwijnt hiermee.

Het bedrag van het schoolbudget blijft het komende jaar gelijk. Dit houdt in dat er op papier 52 euro per leerling te besteden is (teldatum 1 februari 2022).

Hierbij nog een aantal belangrijke zaken:

  • Het schoolbudget is er om uitstroom richting S(B)O te voorkomen of een leerling te kunnen plaatsen, daar waar dat anders niet had gekund.
  • Schoolbudgetten worden niet met terugwerkende kracht afgegeven. De begeleiding kan starten vanaf moment van goedkeuren door de scp-er (tot 10.000,-)/ RM (>10.000,- euro).
  • Het schoolbudget kan niet ingezet worden om zorg of ondersteuning voor NT2 problematiek te bekostigen.
  • Gebruik bij groeps-/wijkaanvragen het meest recente format: Format aanvraag Schoolbudget Groep-/wijkaanvraag.

Zie voor alle veel gestelde vragen: Schoolbudget Veelgestelde Vragen

Pagina delen: