Rotterdam Gaaf! – We kunnen van start, onze subsidieaanvraag is toegekend.

Rotterdam Gaaf!
We kunnen van start, onze subsidieaanvraag is toegekend.

Rotterdam Gaaf! is een ambitieus projectplan voor begaafde leerlingen. Met het projectplan ligt er een voortzetting van een reeds in 2016 in gang gezette ontwikkeling. PPO Rotterdam is een voorloper in Nederland waar het gaat om bovenschoolse voorzieningen ten behoeve van leerlingen met kenmerken van begaafdheid.

Wat omvat dit actieplan?
Het deeltijdarrangement voor begaafde leerlingen wordt dekkend gemaakt voor ons verzorgingsgebied. We zorgen er voor dat er voldoende voorzieningen zijn waar leerlingen tijdelijk een deeltijdonderwijsplek kunnen krijgen om gedurende deze periode met de expertise vanuit het samenwerkingsverband de onderwijsbehoeften op te helderen en de stamscholen van de leerlingen verminderd handelingsverlegen te maken.

In ieder OAT gaan begaafdheidsspecialisten hun expertise vergroten en versterken, zodat de organisatie een dekkend netwerk van expertise voor alle aangesloten scholen kan bieden.

Vanuit een wijkgerichte aanpak gaan de begaafdheidsspecialisten in gesprek met de wijknetwerken om tot een voorstel te komen. Daarbij zetten we in op kennisverbreding en kennisdeling tussen de scholen.

PPO Rotterdam gaat met partners in het onderwijsveld een studiereis gericht op onderzoek naar de toepasbaarheid van het Schoolwide Enrichment Model van Joseph Renzulli organiseren. Een studiereis gericht op het onderscheiden van factoren die de leermotivatie en academische performance van leerlingen verhogen.

De fulltime-voorzieningen voor “hoogbegaafde leerlingen” gaan we ondersteunen en ontwikkelen tot “Hub” om de op deze lesplaatsen aanwezige kennis aan te wenden tot een dekkend netwerk van kenniscentra voor onderwijs aan begaafde leerlingen.

We gaan vanaf begin 2020 een signaleringsprotocol en/ of de abonnementskosten t.a.v. begaafdheid ter beschikking stellen voor alle scholen binnen het samenwerkingsverband.

Samenwerking
Vanuit Rotterdam Gaaf! gaan we nog intensiever samenwerken met Koers Vo. Samenwerkende gemeenschappen van vertegenwoordigers van PO en VO gaan vorm geven aan aansluiting van aanbod en overdracht. Daarnaast willen we toewerken naar een structurele Inzet van overstapbegeleiders die leerlingen van het PO naar het VO begeleiden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *