Post-HBO opleiding specialist begaafdheid

Registratie OPP

Thomas More Academie ontwikkelde in samenwerking met PPO Rotterdam een Post-HBO opleiding. Met deze opleiding worden onderwijsprofessionals breed onderlegd om aan de onderwijsbehoefte van begaafde kinderen tegemoet te komen.

Na afronding van de opleiding kun je op een praktische manier nadenken over de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde kinderen. Je herkent de kenmerken van (hoog)begaafde leerlingen en hoe je hen ‘verstaanbaar’ kunt maken. Ook voor zichzelf en jouw collega’s. Vervolgens maak je de onderwijsbehoeften van deze kinderen zichtbaar in het team en past het onderwijs samen met collega’s aan.

Deze opleiding wordt aangeboden vanuit de Rotterdamse context. Je ontwikkelt jezelf en vormt tegelijk met elkaar een netwerk waarin je kennis deelt en vragen stelt. Ben je werkzaam op een school binnen het verzorgingsgebied van samenwerkingsverband PPO Rotterdam? Dan ontvang je een korting van € 2.000,- voor het volgen van deze opleiding. Deze wordt gefinancierd vanuit het project Rotterdam Gaaf!

Meer informatie: https://thomasmoreacademie.nl/post-hbo-opleiding-specialist-begaafdheid

Pagina delen: