Pilot project KID: Prachtige resultaten, uitrol voor Rotterdam

Basisschoolleerkrachten met ‘moeilijke’ kleuters in de klas hebben een flinke klus te klaren. Dagelijks staan leerkrachten voor de grote uitdaging om elk kind de juiste aandacht te geven. PPO Rotterdam onderzoekt hoe dit beter kan. In het schooljaar 2016/2017 is de pilot KID gestart: Kleuters in Delfshaven. Nu twee jaar later kijken we terug op de eerste resultaten.

Prachtige resultaten 
Ontzettend enthousiast zijn wij over KID Delfshaven, zo enthousiast dat we het project  verder willen uitrollen in andere wijken. De resultaten zijn namelijk direct zichtbaar en tastbaar.
Op financieel vlak zien we dat de investeringen lager zijn dan de kosten. Dat is een prachtig gegeven, maar het gaat in de basis om het geluk van de leerling, de leerkracht en de ouders.  Ook daar boeken we significante resultaten. We zien een daling van kinderen die een verwijzing krijgen naar een dagbehandeling, specialistische GGZ of plaatsing op het SO of SBO. Kinderen krijgen meer kansen om op de reguliere basisschool in de wijk te blijven. Dat is wat ouders ook graag willen. We zien ook een daling van het kortdurend arbeidsverzuim bij leerkrachten.
Door middel van vroegsignalering en het eerder inzetten van extra ondersteuning, wordt voorkomen dat problemen verergeren,  kinderen worden geschorst  of verwijderd en uiteindelijk thuis komen te zitten.
Deze aanpak is baanbrekend in ‘onderwijs-zorgland’, maar past waar PPO Rotterdam voor staat: thuisnabij onderwijs en een inclusieve samenleving waarin kinderen de kans krijgen hechte relaties op te bouwen in hun eigen omgeving en gewoon meedoen.

Onafhankelijk rapport  
Lees het onafhankelijke rapport van Sinzer: “Maatschappelijke Business Case. Passend onderwijs in Rotterdam Delfshaven: De effecten van laagdrempelige ondersteuning bij kleuters, peuters en leerkrachten in het regulier onderwijs.”

Hoe nu verder?
Zoals aangegeven willen we KID verder uitrollen over Rotterdam. Dat kunnen en willen we niet alleen. Samen met de gemeente Rotterdam en onze zorgpartners moet het vervolg verder vormgegeven worden. We komen hier op terug en gaan graag het gesprek aan met onze partners.

Pagina delen: