Ouderhandtekeningen & TLV-aanvragen

Om het proces van TLV-afgifte niet te vertragen zijn wij in de periode vanaf eind maart coulant geweest bij het in behandeling nemen van aanvragen zonder de benodigde handtekeningen van ouders op het OPP en de onderbouwingsaanvraag.

Voorwaarde voor de afhandeling van de TLV’s was (en is) dat voor iedere TLV zo spoedig mogelijk na afgifte een door ouders getekend OPP en een door ouders getekende onderbouwingsaanvraag TLV wordt toegevoegd aan de hulpvraag. Wij hebben hiervoor nu een concrete datum vastgesteld.

Vóór 1 oktober 2020 moeten alle incomplete TLV-hulpvragen zijn aangevuld met de getekende bijlagen in Kindkans.

Let erop dat vanaf 1 juli a.s. alle TLV-aanvragen weer compleet moeten zijn d.w.z. voorzien van alle benodigde handtekeningen op OPP en onderbouwingsaanvraag. Incomplete aanvragen worden niet in behandeling genomen en krijgen de status ‘niet ontvankelijk’.

Pagina delen: