Ondersteuningsbudget schooljaar 2024-2025

De afgelopen weken is intensief gewerkt aan het vormgeven van richtlijnen voor de aanvraag van het Ondersteuningsbudget. Voor het Ondersteuningsbudget zijn volgend schooljaar (veel) minder middelen beschikbaar dan we als Rotterdams scholenveld de afgelopen jaren gewend waren.

We verwachten dat we, met een aanscherping van de criteria en uitgangspunten, de middelen kunnen blijven inzetten waar deze het hardst nodig zijn. De nieuwe werkwijze van het Ondersteuningsbudget is in afstemming met de schoolbesturen tot stand gekomen en in bijgevoegde notitie uitgewerkt.

De scholen mogen ondertussen rekenen op een geïntensiveerde inzet van de Schoolcontactpersonen en de Onderwijs Arrangeer Teams (OAT’s) van PPO Rotterdam. Dit houdt in:

PPO Rotterdam zet in op een zo goed mogelijk afgestemde inzet van de schoolcontactpersonen vanaf ondersteuningsniveau 3.  Dit betreft onder andere de inbreng van expertise op het gebied van bijvoorbeeld begaafdheid, taal- en spraak, didactiek, klassenmanagement, ASS, het doen van psychodiagnostisch onderzoek en het geven van ambulante begeleiding.

Daarnaast is er ruimte om de volgende mogelijkheden te bespreken met de schoolcontactpersoon (de uitvoering van een arrangement kan ook door een collega vanuit een Onderwijs Arrangeer Team worden gedaan):  

  • De Schoolcontactpersoon is minimaal een dagdeel per week aanwezig op de school. Zodat deze letterlijk en figuurlijk dichtbij is en snel kan acteren binnen klassen waar nodig.  
  • Het bieden van AB+; een intensieve vorm van ambulante begeleiding, waarbij de medewerker van PPO meerdere uren per week in de klas aanwezig is om samen met de leerkracht te zorgen dat de betreffende leerling uiteindelijk weer mee kan met de groep. 
  • Co-teaching binnen een groep; tevens een manier om samen met de leerkracht te zorgen dat de betreffende leerling uiteindelijk weer mee kan met de groep.
  • Een PPO medewerker kan de groepsdynamiek in kaart brengen en hier samen met de leerkracht interventies op in zetten. 
  • Een PPO medewerker kan aan de hand van leerlijnen leerlingen in kaart brengen en het betreffende aanbod in samenspraak met school nog beter doen aansluiten op de onderwijsbehoeften.   

Aan het begin van het schooljaar vindt op iedere school een startgesprek plaats waarin de afspraken over de verwachte en mogelijke inzet van de schoolcontactpersoon wordt besproken.

Momenteel wordt gewerkt aan een volledig overzicht voor de scholen waarin staat welk aanbod PPO Rotterdam biedt. Hierbij worden actief de signalen en opmerkingen vanuit het scholenveld over wat eventueel gemist wordt uitgevraagd en meegenomen.

Aanvragen voor het Ondersteuningsbudget kunnen vanaf 1 juli 2024 ingediend worden. Klik hier om naar de werkwijze te gaan voor het Ondersteuningsbudget.

Bij vragen over het Ondersteuningsbudget kunnen scholen zich richten tot de schoolcontactpersoon.

Ouders kunnen hun vragen stellen aan de schoolcontactpersoon of, wanneer deze niet in beeld is, bij het Ouder- en Jeugdsteunpunt:

Klik hier om naar het Ouder- en Jeugdsteunpunt – PPO Rotterdam te gaan.

Telefoonnummer: 010 – 303 14 00

Pagina delen: