Laatste nieuws

Webinars Hoogbegaafdheid

Voor kennisvergroting op het gebied van (hoog)begaafdheid organiseert PPO Rotterdam i.s.m. Novilo op meerdere data in juni 2022 een aantal webinars voor leerkrachten en intern

Lees verder »

Toren van Houvast

Binnen de werkgroep OOG VOOR JOU is de pilot OOG VOOR DE START begonnen. Hierbij wordt in een werkwijze voor het primair onderwijs ontwikkeld om

Lees verder »