Jaarverslag 2020

Jaarlijks legt PPO Rotterdam verantwoording af over het gevoerde beleid en de inzet van middelen. Dit wordt gedaan in het jaarverslag, dat bestaat uit een jaarrekening en een bestuursverslag.

Hiermee informeert PPO Rotterdam, de Inspectie/OCW en andere belanghebbenden over de gang van zaken binnen het samenwerkingsverband, de behaalde resultaten en de inzet van middelen.

Wil je het jaarverslag bekijken, klik dan hier.

Pagina delen: