Inzet ouderfunctionarissen in 2024-2025

Met ingang van het nieuwe schooljaar zullen er in het onderwijsveld op ruim 90 scholen brugfunctionarissen ingezet worden. Om alle inzet effectief te houden en te voorkomen dat er een te grote schil om de school komt, is onze richtlijn dat ouderfunctionarissen  alleen nog worden ingezet op die scholen voor taken die niet onder de functie van brugfunctionaris vallen. Om ouders niet tussen wal en schip te laten vallen vindt afstemming plaats in nauw overleg met de school.  

Pagina delen: